• Friso Civiel
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Projecten

AWZI Schiphol

IMG_20190626_100153 Fijnzeef.jpg

Nabij Ten Pol 5, 1438 AG


Schiphol heeft gescheiden rioolstelsels voor regenwater en vuilwater. Via vrijverval- en drukriolering wordt vuilwater getransporteerd naar de AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) op Schiphol Oost.

De AWZI Schiphol is gelegen op Schiphol-Oost. Deze installatie zuivert op biologische wijze circa 4.000 m3 afvalwater per etmaal tot een eindkwaliteit die geschikt is voor lozing op de Haarlemmerringvaart. Deze hoeveelheid afvalwater is vergelijkbaar met die van een kleine stad van 45.000 inwoners. Ongeveer 50% van het afvalwater is afkomstig van passagiers en bedrijven op de luchthaven (Amsterdam Airport Schiphol), 25% is afkomstig van het vliegverkeer en de catering (KLM) en de resterende hoeveelheid is afkomstig van andere, luchtvaart gerelateerde bedrijven in de omgeving van Schiphol. Daarnaast vinden er op de luchthaven diverse grondwatersaneringen plaats, waarvan het opgepompte grondwater eveneens in de AWZI Schiphol wordt gezuiverd.

Friso Civiel heeft de werkzaamheden in onderaanneming van Solis Projects uitgevoerd. Solis is specialist voor het indikken en ontwateren van slib en overige suspensies.

Friso Civiel realiseerde de civiele en bouwkundige werkzaamheden t.b.v. de installatie van een nieuwe fijnzeefinstallatie.

Aanhef (onder verantwoording van Friso Civiel); sloopwerk, verhardingen, saneringswerkzaamheden (PFOS), bemaling, grondwerk, heiwerk, leidingwerk, detailengineering, betonwerk, bouwkundige werkzaamheden, straatwerk en bereikbaarheid.

 


Naar het overzicht

Routebeschrijving