• Friso Civiel
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Projecten

Versterking Zeedijk Texel

Jongensboek Texel (secties 1-8 en 10)-1.jpg

Lancasterdijk 1


Versterking Zeedijk Texel

Grote delen van de Waddenzeedijk voldoen op dit moment niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Om nu in de toekomst aan deze eisen te kunnen voldoen is een versterking van de waterkering noodzakelijk. Friso Civiel gaat samen met Van Hattem & Blankevoort en Boskalis als onderaannemerscombinatie genaamd 'Civiele Combinatie Tessel' de civiele constructie ter waarde van 22 miljoen verzorgen.

Combinatie Tessel

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de opdracht voor de Texelse dijkversterking langs de Waddenzee gegund aan de 'Combinatie Tessel', bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en VolkerWessels onderneming KWS infra. Het project waarbij 70 miljoen gemoeid is omvat het ontwerpen en realiseren (Design & Construct) van de versterking voor 14 kilometer Waddenzeedijk en de nieuwbouw van een aantal kunstwerken.

Inbreng Friso Civiel

Friso Civiel gaat samen met Van Hattem & Blankevoort en Boskalis als onderaannemerscombinatie genaamd 'Civiele Combinatie Tessel' de civiele constructies ter waarde van 22 miljoen verzorgen. De sloop en nieuwbouw van drie grote gemalen, 'De Schans' en 'Dijkmanshuizen' bij Oudeschild en gemaal 'Eijerland' in Cocksdorp worden door de civiele combinatie uitgevoerd. Alle drie gemalen, naar een ontwerp van Greiner van Goor Huijten Architecten, zijn een grotere broer van het gemaal 'Prins Hendrik' welke Friso Civiel ook heeft realiseerd. Naast de bouw van de gemalen gaat de combinatie ook aan de slag met diverse damwand constructies ten behoeve van de dijkversterking in Oudeschild en bij Molen 't Noorden. De projectleiding van de civiele combinatie en de specifieke kennis over de gamelen liggen binnen Friso Civiel haar verantwoordelijkheden. De werkzaamheden zijn in volle gang zullen in 2020 worden opgeleverd.

Meer informatie?

Meer informatie over het project vindt u op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: www.hhnk.nl/waddenzeedijk/.

 


Naar het overzicht

Routebeschrijving

Project afbeeldingen

Gemaal De Schans.jpg Gemaal Dijksmanshuizen.jpg Gemaal Eijerland.jpg Richtlijnen Ruimtelijke Inrichting Gemalen te Texel (nieuwe versie)-6.jpg Richtlijnen Ruimtelijke Inrichting Gemalen te Texel (nieuwe versie)-8.jpg