• Friso Civiel
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Opdrachtgevers

Veel diversiteit in werken

Friso Civiel beschikt over een grote diversiteit aan opdrachtgevers. Zowel de publieke sector, zoals gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, als de private sector rekent Friso Civiel tot haar klanten.

Gemalen en sluizen

Friso Civiel is een specialist te noemen in het bouwen van gemalen en sluizen. Voorbeelden hiervan laten zich zien in projecten voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Wetterskip Fryslân, Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Voor het HHNK heeft Friso Civiel inmiddels 6 gemalen op rij aangenomen en met succes gebouwd in de contractvorm Design & Construct op basis van UAV-gc. Voor het Waterschap Noorderzijlvest is zelfs een visvriendelijk gemaal incl. recreantensluis te Usquert op basis van BVP (Best Value Procurement) gerealiseerd.

Zuiveringen en voedingsindustrie

Op het gebied van zuiveringen voor drink- en rioolwater maar ook de voedingsindustrie is Friso Civiel al jarenlang een begip in deze sector, zowel nieuwbouw als uitbreiding. Deze projecten vragen om een specifieke kennis van het bouwproces tijdens een in gebruik zijnde installatie.