• Friso Civiel
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Nieuws

Voortgang werkzaamheden Waddenzeedijk Texel

8 maanden geleden. 

Van 2016 tot en met de dag van vandaag werkt Civiele Combinatie Tessel (een onderaannemerscombinatie tussen Friso Civiel, Van Hattem & Blankevoort en Boskalis) aan de sloop en nieuwbouw van drie grote gemalen op Texel. In 2020 moeten werkzaamheden worden opgeleverd. Wij blikken terug en kijken vooruit met projectleider Bernard Noordenburg van Friso Civiel. >> Lees meer

Grote delen van de Waddenzeedijk voldeden in 2016 niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Om nu en in de toekomst aan deze eisen te kunnen voldoen is een versterking van de waterkering noodzakelijk. Friso Civiel verzorgd samen met Van Hattem & Blankevoort en Boskalis als onderaannemerscombinatie ‘Civiele Combinatie Tessel’ de civiele constructies. In totaal versterkt Combinatie Tessel, waar de Civiele Combinatie onderdeel van is, ongeveer 14 kilometer dijk en vernieuwt 3 gemalen. Zo zorgen we ervoor dat Texel in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee. En dat Texelaars kunnen blijven wonen, werken en recreëren op hun eiland.
 

Wat is de rol van Friso Civiel?

 
Friso Civiel is samen met Van Hattem & Blankevoort en Boskalis verantwoordelijk voor de civiele constructies ter waarde van 22 miljoen. De sloop en nieuwbouw van drie grote gemalen, ‘De Schans’ en ‘Dijkmanshuizen’ bij Oudeschild en gemaal ‘Eijerland’ in Cocksdorp worden door de civiele combinatie uitgevoerd. Alle drie gemalen, naar een ontwerp van Greiner van Goor Huijten Architecten,  zijn een grotere broer van het gemaal ‘Prins Hendrik’ welke Friso Civiel ook eerder gerealiseerd heeft. Naast de bouw van de gemalen heeft de combinatie ook diverse damwand constructies onder handen genomen ten behoeve van de dijkversterking in Oudeschild en bij Molen ’t Noorden.  De projectleiding van de civiele combinatie en de specifieke kennis over de gemalen liggen binnen Friso Civiel haar verantwoordlijkheden. 
 

Wat is de status van het project? 

 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft vrijdag 20 december 2018 de nieuwe gemalen bij de Schans, Dijkmanshuizen en de Cocksdorp officieel in beheer genomen. In totaal werden vier nieuwe gemalen langs de Waddendijk gebouwd. De eerste was het nieuwe gemaal in de PH-polder, gevolgd door de Schans, Dijkmanshuizen en gemalen Eierland bij de Cocksdorp. De laatste drie waren onderdeel van de dijkversterking, het nieuwe PH-gemaal was een losstaand project en werd vorig jaar november al overgedragen aan het hoogheemraadschap. Volgens Bernard is het gelukt om alles op tijd klaar te hebben. Vorige week werd de laatste hand gelegd aan gemaal Eierland. ‘Bij de laatste is de afvoercapaciteit van het water verhoogd van 300 naar 400 kubieke meter per minuut. Bij Dijkmanshuizen en De Schans is de capaciteit 300 kubieke meter per minuut gebleven en bij het PH-gemaal is 110 kuub per minuut. Verschil is dat vermogen is verbeterd, waardoor de gemalen bij hoog water in de Waddenzee langer door kunnen gaan met het naar buiten spuien van water. 
 
Volgens van Noordenburg heeft elk gemaal twee pompen die afzondelijk van elkaar kunnen werken, waardoor bij onderhoud één pomp (plus bijbehorende watergang onder de dijk door) drooggezet kan worden. Er is een aansluiting voor een reservepomp en bij eventuele stroomuitval staan er aan de overkant grote aggregaten klaar om naar Texel gebracht te worden. In de watergang (officieel afvoerkokers) zitten op drie plekken afsluitingen die gedicht kunnen worden bij stormvloed. De gemalen Eierland en De Schans zijn beiden voorzien van een vispassage, zodat vis via de gemalen naar binnen kan zwemmen om te paaien. Volgens Noordenburg kan er een voetbal ongeschonden door de passage, zodat vissen het gemaal ook ongeschonden kunnen passeren. 
 
De vier nieuwe gemalen hebben hetzelfde uiterlijk met veel glas, zijkanten die bekleed zijn met basalt en een sedumpak. Alleen het gemaal aan de Krassekeet is hetzelfde gebleven, dat was nog niet aan vernieuwing toe. De gebouwen werden ontworpen door Greiner van Goor Huiijten Architecten in Amsterdam en landschapsarchitect Abe Veenstra in Huisen. 
 
 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

 
De bouw kostte gemiddeld vier á vijf miljoen per gemaal. Dat bedrag was onderdeel van de € 70 miljoen waarvoor de versterking van 14 kilometer dijk (de PH-zanddijk is een apart traject) en de drie gemalen werd aanbesteed aan Combinatie Tessel. Het werk is nog niet helemaal klaar. Vanaf april 2019 gaan de dijken bij De Schans en De Cocksdorp nog een keer open, zodat de oude afvoerkokers verwijderd kunnen worden. Het oude gemaal bij De Schans is inmiddels gesloopt, het gemaal bij De Cocksdorp blijft staan (minus het bijgebouw) voor de stichting Waterrijke Perspectieven. In het verlengde van de Kikkerstraat wordt volgens omgevingsmanager Hannah Ietswaart van Hollands Noorderkwartier nog een trap van vijf meter breed aangelegd. De kruising van de Hoofdweg en de Stengweg gaat in januari open voor een nieuwe bredere waterdoorgang naar gemaal Eierland. Daar wordt dan ook een nieuwe betonnen brug aangelegd. 
 
 
De projectleiding van de civiele combinatie en de specifieke kennis over de gemalen vallen onder verantwoordlijkheid van Friso Civiel. De werkzaamheden worden in 2020 opgeleverd.

Meer informatie over het project vindt u op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: www.hhnk.nl/waddenzeedijk/.