• Friso Civiel
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Nieuws

Rijnhavenbrug na uitdagend project weer opengesteld!

13 maanden geleden. 

Vandaag vrijdag 22 december is de nieuwe Rijnhavenbrug officieel in gebruik genomen. Friso Civiel verzorgde, naar een ontwerp van Quist Wintermans Architekten, de aanleg van deze brug, de infra en rotonde. Het vervangen van de brug was een uitdaging; niet alleen vanwege de techniek, maar zeker ook als het gaat om veiligheid.

Vernieuwd en bereikbaarder

De vernieuwing van de Rijnhavenbrug is onderdeel van Revitalisering van de Rijnhaven, een plan om hiervan een woon-, werk- en verblijfsgebied te maken. Met het vernieuwen van de brug is de Rijnhaven makkelijker bereikbaar geworden voor de scheepvaart, een belangrijke stap om te komen tot de gewenste transformatie van Rijnhaven-Oost. De Rijnhavenbrug heeft nu een vrije doorvaarthoogte van 2.45 meter. Dit betekent dat de brug voor kleine motorboten, sloepen en dergelijke niet open hoeft te gaan. Ook wordt de nieuwe brug, in tegenstelling tot zijn voorganger, voor het nieuwe vaarseizoen aangesloten op het centrale bedieningssysteem van de provincie. Hiermee zijn de lange(re) wachttijden voor de bezoekende schepen aan de haven voorbij. Door deze ontwikkeling zal, naar verwachting, het recreatieve vaarverkeer toenemen. Maar met het verhogen van de brug, zal de overlast voor het wegverkeer aanzienlijk minder zijn.


De eerste auto maakt gebruikt van de nieuwe brug tijdens openingshandeling. Bekijk hier alle foto's 

Veiligheid belangrijker dan planning

“Het plaatsen van een brug lag gevoelig in Alphen aan den Rijn. We lagen tijdens de uitvoering niet alleen onder een vergrootglas bij de opdrachtgever en de veiligheidsregio, maar ook op social media en bij buurtbewoners. De aandacht voor het project was veel groter dan we van soortgelijke klussen gewend zijn”, vertelt werkbegeleider Roel Ekkels van Friso Civiel. Ekkels was nauw betrokken bij de inkoop en werkvoorbereiding en verzorgde de coördinatie met en tussen de diverse onderaannemers en het contact met de opdrachtgever tijdens de bouw. “Juist die aandacht houdt je scherp en zorgt voor een geoptimaliseerd plan. Al vanaf het begin was er goed en veelvuldig overleg met zowel onze opdrachtgever, de gemeente Alphen aan den Rijn, als met de onderaannemer van de stalen bovenbouw, Staalbouw Weelde uit België. ”Deze samenwerking zorgde voor een optimaal uitvoeringsplan. Ekkels: ”In de voorbereidingsfase bleek namelijk dat de ballastkist van de brug in de besteksfase dermate zwaar ontworpen was dat het inhijsen een risico opleverde tijdens de uitvoering. Door een deel van het benodigde ballastgewicht later aan te brengen konden we gedurende de hijswerkzaamheden de veiligheid van de omgeving blijven waarborgen. Dat hierdoor de planning aangepast moest worden en de vaarweg langer gestremd was dan voorzien, nam de opdrachtgever op de koop toe. Een mooi voorbeeld van ‘veiligheid voor alles.”

Risicobeheersing

Het veiligheidsaspect was niet de enige uitdaging van deze klus. Ook technisch was er een behoorlijke uitdaging. Ekkels: “De oorspronkelijke besteksoplossing bracht risico’s mee voor de bestaande fundering en de naastgelegen kabelkoker. Om er zeker van te zijn dat de bestaande funderingspalen waar de brug op gefundeerd is intact blijven, zijn er door Friso Civiel extra berekeningen uitgevoerd, aan de hand hiervan is er een plan opgesteld dat dit risico beheerst.” Voordat de brug eind december in gebruik genomen kon worden, legde Friso Civiel eerst nog een rotonde aan op de kruising Hoorn – Van Foreestlaan en werd de aangrenzende infra naar de brug aangesloten.

Bekijk de beelden!

De nieuwe brug is opgebouwd uit een betonnen onderbouw en stalen bovenbouw. Van het plaatsen van deze twee imposante stalen brugdelen heeft Drone Flight Europe een video gemaakt. Benieuwd?

Bekijk de beelden hieronder: