• Friso Civiel
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Nieuws

Realisatie uitbreiding Suiker Unie in beeld

35 maanden geleden. 

Friso Civiel is al jarenlang een specialist te noemen op het gebied van bruggen, gemalen en sluizen, maar ook binnen de industriebouw timmert onze civiele eenheid aardig aan de weg. Zo stond onlangs de oplevering van de uitbreiding 'biogasproductie uit reststromen' bij de Suiker Unie in Hoogkerk op de planning. Drone-flight Europe bracht de realisatie prachtig in beeld. Bekijk de video hier.

Uitbreiding Suiker Unie

In opdracht van de Suiker Unie in Hoogkerk werkte Friso Civiel aan de uitbreiding van biogasproductie uit reststromen. Dit betekende uitbreiding methaanreactoren en uitbreiding biomassavergisting. Hierbij bespaart de Suiker Unie veel aardgas en verduurzaamd daarmee zijn suikerproductie. De Suiker Unie heeft op drie verschillende locaties suikerfabrieken waarin suikerbieten tot kristalsuiker worden verwerkt. Deze locaties zijn naast Vierverlaten, de locatie in Dinteloord (Nl) en Anklam (Dtsl).

Met de uitbreiding van de Methaanreactoren (water reinigen onder anaerobe omstandigheden) is de fabriek weer is staat om het proceswater, dat afkomstig is van de bieten, efficiënt te reinigen en voor hergebruik geschikt te maken. Om met de bouwwerkzaamheden te kunnen aanvangen zijn eerst diverse sloopwerkzaamheden uitgevoerd en vervolgens werden nieuwe leidingen, paal- en betonfundaties aangebracht.

De verwerking van suikerbieten gebeurd tijdens de jaarlijkse bietencampagne van medio september tot medio januari. De geproduceerde kristalsuiker wordt vervolgens naar de gewenste korrelgrootte gezeefd, opgeslagen en afgeleverd in de gevraagde verpakkingsvorm ( kg verpakking, 25 kg zakken, big bags of in bulkwagens)