• Friso Civiel
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Nieuws

Slakkenhuis pompen zorgen voor visvriendelijke gemalen op Texel

41 maanden geleden. 

Grote delen van de Waddenzeedijk voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Om nu en in de toekomst aan deze eisen te kunnen voldoen is een versterking van de waterkering noodzakelijk.

Friso Civiel is op dit moment, samen met Van Hattem & Blankevoort en Boskalis als onderaannemerscombinatie ‘Civiele Combinatie Tessel’ de civiele constructies ter waarde van 22 miljoen aan het verzorgen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de opdracht voor de Texelse dijkversterking langs de Waddenzee gegund aan de ‘Combinatie Tessel’, bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en VolkerWessels onderneming KWS Infra. Het project waarbij 70 miljoen gemoeid is omvat het ontwerpen en realiseren (Design & Construct) van de versterking voor 14 kilometer waddenzeedijk en de nieuwbouw van een aantal kunstwerken.

Visvriendelijke gemalen met hoog rendement

De sloop en nieuwbouw van het grote gemaal ‘De Schans’ zijn op dit moment in volle gang. Onlangs plaatste Friso Civiel in samenwerking met Bosman Watermanagement B.V. de ‘onderblokken’ van de pompinstallatie. De zogenaamde ‘Slakkenhuis pompen’ zorgen ervoor dat de vismigratie door het gemaal mogelijk is. "Vroeger waren die pompen uitgerust met scherpe randen en schoepen. Die werkten als een hakmes waarbij langszwemmende vissen volledig vermorzeld werden", vertelt uitvoerder Menno Meindertsma van Friso Civiel."Door de visvriendelijke waaier en een ruim slakkenhuis (zonder leidschoepen) is de overlevingskans voor zowel vissen als palingen maximaal". Tevens is het pomprendement bijzonder hoog. De Vision pompen voldoen daarmee aan de ambitieuze eisen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Elke pomp in het gemaal ‘De Schans’ is ontworpen voor een capaciteit van 150 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 2,03 meter. Ook bij de maximale opvoerhoogte van 3,90 meter verzetten de pompen voldoende water om de polder droog te houden.

Snelle bouwtijd door prefab elementen

Het gemaal is een grotere broer van het gemaal ‘Prins Hendrik’ welke Friso Civiel onlangs heeft gerealiseerd. De nieuwe gemalen zullen een beheerste waterafvoer vanuit de polders naar de Waddenzee garanderen en faciliteren de vispassage. De onderhoudsvrije betonnen pomphuizen worden als prefab elementen op het werk aangeleverd en gesteld. Vervolgens worden deze prefab delen in de betonconstructie van het gemaal opgenomen zodat er een robuust en waterdicht geheel ontstaat. Het toepassen van de prefab beton elementen zorgt voor een snelle bouwtijd.

Naast de bouw van de gemalen is de combinatie bezig met diverse damwand constructies ten behoeve van de dijkversterking in Oudeschild en bij Molen ’t Noorden. De projectleiding van de civiele combinatie en de specifieke kennis over de gemalen liggen binnen Friso Civiel haar verantwoordlijkheden. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2016 van start gegaan en worden in 2020 opgeleverd.

 

Meer informatie? 

Onlangs verscheen er een artikel over bovenstaande in de Texelse krant. Het artikel download u hier. Meer informatie over het project vindt u op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: www.hhnk.nl/waddenzeedijk/