• Friso Civiel
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Nieuws

Nieuwe pijler brug Burgum

49 maanden geleden. 

Onlangs heeft de Bouwcombinatie Nije Daam (bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel) de betonnen elementen in de nieuwe pijler (steunpunt) van de brug Burgum op het Prinses Margrietkanaal geplaatst. In de afgelopen maanden zijn deze elementen op de wal voorgebouwd. Met een zware telekraan werden de zeven elementen (ca. 20 ton) op hun plaats gezet. De kraanbedrijven Sarens uit Amsterdam en Kielstra uit Drachten verzorgden het hijswerk.

Het voordeel van deze bouwmethode is dat er slechts beperkte hinder op het kanaal is. Ook de geleidewerken (geleiden schepen richting brug of sluis) die onderdeel uitmaken van de pijler zijn op de kant aangebracht. Dit zorgt op die manier voor minder hinder.

Na plaatsing van de elementen is gestart met de verdere afbouw. Binnen de betonnen constructie zal beton worden gestort zodat de pijler in de toekomst bestand is tegen eventuele aanvaringen. In een volgende fase zullen de basculekelder (bevat het tegengewicht en de elektrische installatie) en landhoofden (steunpunten van de brug in de oever) worden gebouwd en geplaatst. Daarna worden de vooraf gebouwde betonnen liggers over het kanaal aangebracht en het beweegbare deel erin gehesen. Eind 2016 zal de nieuwe brug in functie zijn.

Oude brug maakt plaats voor nieuwe

De bestaande brug over het Prinses Margrietkanaal is in 1948 in gebruik genomen en dient als verbinding tussen de dorpen Sumar en Burgum. Met de toename van het verkeer in de loop der jaren is de functie van de brug in de regio veranderd. Met de aanleg van De Centrale As zal de verkeersafwikkeling wederom wijzigen. De oude brug zal plaats maken voor een nieuwe basculebrug die ruimte biedt aan het autoverkeer en langzaam verkeer. Onder de brug zijn aan beide kanten van het kanaal verbindingen voor fietsers en voetgangers voorzien. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor ecologie. De nieuwe brug bij Burgum, inclusief de kanaalaanpassing, is onderdeel van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat en de provincies Fryslan en Groningen werken aan de opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl naar klasse Va.

De Centrale As

De bouwcombinatie Nije Daam bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel realiseert voor De Centrale As vier contracten; Midden 0, Midden 1 en 2, en Zuid 2. Dit werk bestaat uit onder andere het ontwerp en de realisatie van een aantal onderdoorgangen, het aquaduct en de brug bij Burgum, de ovonde bij Quatrebras, wegen, wandel,- en fietspaden die liggen binnen de grenzen van deze vier genoemde contracten en het park nabij de ijsbaan in Burgum. De Provincie Fryslân is hoofdopdrachtgever van het werk aan De Centrale As en realisatie is nodig om de hoofdontsluiting van Noordoost-Fryslân te verbeteren en met name de verbinding tussen Dokkum en Drachten. In 2016 moet het werk gereed zijn voor het passerende verkeer.