• Friso Civiel
  • Pieter Zeemanstraat 9
  • Postbus 49

Nieuws

Friso Civiel bouwt aan 5 gemalen voor Wetterskip Fryslan

50 maanden geleden. 

Friso Civiel heeft opdracht gekregen voor de realisatie van vijf nieuwe poldergemalen op de locaties van vijf te slopen poldergemalen in gemeente Ferwerderadiel en Dongeradeel.

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor voldoende water in haar beheersgebied. De veiligheid, duurzaamheid en bedrijfszekerheid van de bemalingsinstallaties nemen daarbij een belangrijke plaats in. In 2006 is een inspectie uitgevoerd door de Cluster Beheer m.b.t. de onderhoudsstaat van diverse gemalen. Uit de inspectie blijkt dat de technische staat van diverse gemalen te wensen overlaat. Ook kunnen enkele kunstwerken niet op afstand worden bestuurd en bewaakt.

Daarvoor heeft Friso Civiel opdracht gekregen voor de realisatie van vijf nieuwe poldergemalen op de locaties van vijf te slopen poldergemalen, inclusief alle bijkomende W&E werkzaamheden en terreininrichting in noord Friesland. Deze gemalen liggen geografisch bij elkaar, waarbij het gaat om combinaties van tweemaal een dubbel vijzelgemaal (ca. 300 m3)met  een pompgemaal en een enkel vijzelgemaal.

De gemalen kennen de volgende locaties:

  1. Gemaal De Mear, Miedwei 9151 AH Holwerd
  2. Gemaal de Dwersmear, Noardermieddyk, 9176 GE Lichtaard
  3. Gemaal Ald Piip, Skettersdyk, nabij nr. 1, 9178 GE Wânswert
  4. Gemaal de Mar, Skettersdyk, nabij nr. 1, 9178 GE Wânswert
  5. Gemaal Reamskutel, Iedyk, nabij nr.6, 9111 GJ Burdaard